perjantai 1. maaliskuuta 2013

Lunan poropaimennuskoe.

 
Nutukas Illusia on suorittanut Porokoirakerho ry.:n järjestämän
poropaimennuskokeen 11.3.2007 Oraniemen paliskunnan Manalaisen aidalla.


KOIRA KOHTAA OHJAUKSEN ALAISENA KIINNI OLEVAN PORON

Koira on kiinnostunut ja hallinnassa. Haukun laatu on rauhallinen ja sopiva.


 
 

OHJAAJA AJAA KOIRAN AVULLA POROTOKAN AITAUKSESTA TOISEEN  


 
Tarkoituksena on testata paimennuskyvyn säilymistä koirien perimässä.


 
Koira lähtee ajoon käskystä, on hallittavissa ja tasapainoinen. Kokoaa tokan kiertäen ja haukkuen.
Pitää sopivaa etäisyyttä poroista, eikä hajoita laumaa. Paimentaa jokaisen parttiosta irtautuvan ryöstökkään takaisin.


 
Porokoirakerho ry.:n tavoitteena on edistää poroa paimentavan koiran tuntemusta ja käyttöä sekä tehdä yhteistyötä porokoiraa työssä käyttävien ja lappalaiskoiraharrastajien kesken, vaalia poroa paimentavaan koiraan liittyvää kulttuuriperinnettä sekä tukea koirien alkuperäisiä käyttöominaisuuksia vaalivaa jalostustyötä.

 
NUTUKAS ILLUSIA
Poropaimennuskoe hyväksytty

11.3.2007, Savukoski, Tanhua
Tuomarit Jouni Savukoski, Sami Siirtola & Pekka Rouvinen

Suorittanut Porokoira ry.:n järjestämän poropaimennuskokeen Oraniemen paliskunnan Manalaisen aidalla.

A. Koira kohtaa ohjauksen alaisena kiinni olevan poron
1. Koiran osoittama terävyys ja kiinnostus poroa kohtaan - kiinnostunut
2. Koiran hallittavuus ja ohjaajan seuraaminen - hallinnassa
3. Haukun laatu - rauhallinen, sopiva

B. Ohjaaja ajaa koiran avulla porotokan aitauksesta toiseen
4. Koiran hallittavuus ja rauhallisuus ennen ajokäskyä - hallittavissa, tasapainoinen
5. Ajokäskyn totteleminen - lähtee käskystä
6. Paimennuksen aloitustapa, tokan kokoaminen - kokoaa tokan kiertäen
7. Ajotapa jahtaava / paimentava - paimentava
8. Haukun taajuus ja laatu - rauhallinen
9. Etäisyys poroista - sopiva
10. Koiran hallittavuus ajon aikana - hallinnassa
11. Ajon lopettaminen käskystä - lopettaa ajon käskystä
12. Koiran palautuminen ajosta, rauhallisuus - pysyy paikalla

C. Yleisarvostelu kokonaissuorituksesta
13. Ohjaajan ja koiran yhteistyö - hyvä yhteistyö
14. Koiran ottama paimennusvastuu, itsevarmuus - toimii itsevarmasti, käskyt huomioon ottaen
15. Koiran fyysinen kunto - kunto riittää koko testin ajan
16. Koiran testissä osoittama paimennusvaisto - osoittaa paimennusvaistoa
17. Käyttäytyminen aggressiivisen poron kohdalla - painostaa takaisin tokkaan Erittäin hyvin!
18. Olosuhteet - raskas keli

Huomautuksia
Pyrki paimentamaan aktiivisesti, haukkui aktiivisesti. Rauhallinen koira.

 
kuvat Marika Niemelä & Kaisa Hurme

Ei kommentteja: